Dlaczego warto nas wspierać?

Akcja "Płomień nadziei" od początku swojego istnienia dąży do zrozumienia i promowania możliwości, jakie niesie za sobą gaz łupkowy dla Polski. To nie tylko szansa na energetyczną niezależność, ale także potencjalny impuls dla gospodarki i rozwoju innowacyjnych technologii. Wspierając nas, pomagasz przeciwdziałać jednostronnym narracjom i podnoszenia świadomości społecznej na temat korzyści i wyzwań związanych z wydobyciem gazu z łupków.

Ponadto, w dobie globalnych zmagań z kryzysem energetycznym, Polska ma szansę stać się przykładem dla innych krajów, demonstrując, że odpowiedzialne i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych jest możliwe. Twoje wsparcie umożliwi nam dalsze działania edukacyjne, badania i inicjatywy, które mają na celu zagwarantowanie, że wydobycie gazu łupkowego odbywa się w sposób bezpieczny i korzystny dla wszystkich mieszkańców kraju.

Wspieraj

Jak możesz pomóc?

Twoje wsparcie dla akcji "Płomień nadziei" jest nieocenione, a możliwości zaangażowania są różnorodne. Bez względu na to, czy dysponujesz czasem, umiejętnościami czy zasobami, istnieją konkretne kroki, które możesz podjąć, aby pomóc w promowaniu świadomości i zrozumienia kwestii związanych z gazem łupkowym w Polsce.


Podpisz naszą petycjęTwoja sygnatura pomaga przekonywać decydentów o ważności badań i wydobycia gazu łupkowego.
Zgłoś się z ekspertyzą Jeśli posiadasz wiedzę specjalistyczną w dziedzinie geologii, energetyki czy ochrony środowiska, Twoja ekspertyza może okazać się bezcenna dla naszej misji.
Dołącz do wolontariatu Pomagaj w organizacji wydarzeń, warsztatów edukacyjnych i innych inicjatyw na rzecz akcji.
Wsparcie finansowe Twoje dotacje pomagają finansować badania, kampanie informacyjne i działania promocyjne.
Udostępnij nasze materiały Wykorzystaj swoją sieć społecznościową, aby dzielić się informacjami i materiałami edukacyjnymi.
Zorganizuj spotkanie informacyjne Jeśli masz dostęp do grupy zainteresowanych osób, możemy dostarczyć prelegentów lub materiały, aby pomóc Ci w organizacji wydarzenia.

Historie sukcesu

Akcja "Płomień nadziei" od momentu jej powstania była świadkiem wielu sukcesów, które stały się symbolem determinacji, pasji i dążenia do zrozumienia tematyki gazu łupkowego w Polsce.

Pierwszy testowy gaz z łupków Najbardziej znaczącym osiągnięciem było przeprowadzenie udanej próby wydobycia testowego gazu z łupków w Lubocinie koło Wejherowa. Ten moment nie tylko potwierdził potencjał zasobów gazu łupkowego w Polsce, ale również stał się kamieniem milowym dla przemysłu gazowego w kraju. Dzięki temu sukcesowi, wiele innych firm z branży energetycznej zaczęło patrzeć na Polskę jako na lidera w dziedzinie badań i eksploatacji gazu łupkowego w Europie.

Edukacja społeczności lokalnych Przez lata działalności akcji udało się przeprowadzić setki warsztatów edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnych. Dzięki nim mieszkańcy wielu regionów Polski mogli poznać zalety oraz potencjalne wyzwania związane z wydobyciem gazu łupkowego. Te spotkania nie tylko rozwiewały wątpliwości, ale też budowały zaufanie między inwestorami a społecznościami.

Budowanie mostów z Unią Europejską "Płomień nadziei" odgrywał kluczową rolę w komunikacji z instytucjami Unii Europejskiej, dążąc do zrozumienia i akceptacji dla polskiego stanowiska w kwestii gazu łupkowego. Dzięki wspólnym działaniom, udało się przedstawić solidne argumenty na rzecz badań i wydobycia gazu z łupków, co przyczyniło się do bardziej wyważonej debaty na forum europejskim.