Płomień Nadziei dla Polski

W XXI wieku Polska stoi przed historyczną szansą na osiągnięcie energetycznej suwerenności, a kluczem do tego jest gaz z łupków. Akcja "Płomień nadziei" nie jest tylko apelem o poparcie dla poszukiwań gazu niekonwencjonalnego; to wezwanie do zrozumienia, jak ważna jest dla naszej ojczyzny możliwość samodzielnego wykorzystania własnych zasobów energetycznych. W obliczu rosnących cen energii, zależności od importu i nieustannie zmieniającej się globalnej sceny politycznej, Polska ma realną szansę stać się liderem w dziedzinie nowoczesnych technologii wydobywczych, jednocześnie dbając o środowisko i bezpieczeństwo swoich obywateli.

Za sprawą inicjatywy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, "Płomień nadziei" stał się symbolem naszego narodowego dążenia do autonomii energetycznej. Wprowadzenie nowych technologii, szkolenia dla lokalnych społeczności i transparentność działań – to założenia, które przyświecają poszukiwaniom gazu z łupków w naszym kraju. Zrozumienie i poparcie społeczne dla tej misji są kluczem do jej sukcesu. Oddając swój głos za "Płomieniem nadziei", nie tylko wspieramy innowacje w Polsce, ale również inwestujemy w naszą wspólną energetyczną przyszłość.

Przyszłość Polski

Energetyczna Niezależność

Gaz z łupków oferuje Polsce realną szansę na osiągnięcie energetycznej niezależności, zmniejszając zależność od importu surowców energetycznych z innych krajów. Dzięki własnym zasobom możemy zabezpieczyć stabilność dostaw energii dla przyszłych pokoleń, jednocześnie budując silniejszą pozycję negocjacyjną na arenie międzynarodowej.

Czytaj Dalej

Wzrost Gospodarczy

Wydobycie gazu z łupków przyniesie znaczące korzyści dla polskiej gospodarki. Nie tylko tworzy nowe miejsca pracy, ale także przyciąga inwestycje w sektorze technologii wydobywczych. Innowacje w tej dziedzinie mogą uczynić Polskę liderem w technologiach związanych z gazem niekonwencjonalnym, otwierając drzwi do eksportu wiedzy i ekspertyzy.

Czytaj Dalej

Zrównoważony Rozwój

Dzięki nowoczesnym technologiom i ścisłym regulacjom, wydobycie gazu z łupków w Polsce może odbywać się z poszanowaniem środowiska. Gaz z łupków jest także uważany za czystsze źródło energii w porównaniu z innymi surowcami kopalnymi, co przyczynia się do redukcji emisji szkodliwych gazów cieplarnianych.

Czytaj Dalej

Zrozum naszą misję

W sercu naszej misji leży przekonanie, że Polska ma prawo korzystać z własnych, bogatych zasobów naturalnych w sposób odpowiedzialny, innowacyjny i korzystny dla całego społeczeństwa. Dążenie do energetycznej niezależności nie jest jedynie kwestią ekonomii czy geopolityki - to podstawowy element naszej narodowej dumy i aspiracji do samostanowienia w kwestiach kluczowych dla naszej przyszłości.

Akcja "Płomień nadziei" to nie tylko kampania na rzecz wydobycia gazu z łupków. To wezwanie do wspólnego działania, edukacji i dialogu. Chcemy, by każdy obywatel Polski miał dostęp do rzetelnej wiedzy na temat gazu niekonwencjonalnego, rozumiał jego potencjał oraz wyzwania. Pragniemy budować mosty między sektorem energetycznym a społecznościami lokalnymi, aby każdy mógł wnieść swój wkład i korzystać z owoców tej rewolucji energetycznej.

Wierzymy, że odpowiedzialność, przejrzystość i współpraca są kluczem do sukcesu w tej dziedzinie. Dlatego z pełnym zaangażowaniem podchodzimy do każdego etapu poszukiwań i wydobycia, dbając jednocześnie o ochronę środowiska i bezpieczeństwo naszych współobywateli. Nasza misja jest jasna: chcemy zapewnić Polsce trwałe i zrównoważone źródło energii, które będzie służyć dobru nas wszystkich.

Czytaj Dalej
5.3

Biliona Metrów gazu

150000

Miejsc Pracy

40

Mniejsza Emisja CO2

20

Miliardów złotych

Opinie Ekspertów

Poznaj perspektywę specjalistów z różnych dziedzin na temat wydobycia gazu z łupków w Polsce. Ich wiedza i doświadczenie rzucają światło na różne aspekty tej ważnej kwestii.

Popieraj Płomień nadziei

Gdy stajemy w obliczu wyzwań związanych z naszą energetyczną przyszłością, jedność i wspólne działanie społeczności stają się kluczowymi elementami odniesienia sukcesu. Akcja "Płomień nadziei" nie jest tylko inicjatywą korporacyjną, ale przede wszystkim społecznym ruchem, który ma na celu skupienie obywateli wokół wspólnego celu: zapewnienia Polsce trwałego, bezpiecznego i ekologicznego źródła energii.

Dołączając do naszej społeczności, nie tylko deklarujesz swoje poparcie dla poszukiwania i wydobycia gazu z łupków, ale także wskazujesz, że jesteś częścią większej, narodowej misji. Każdy głos, każda opinia i zaangażowanie mają ogromne znaczenie. Wspólnie możemy kształtować debatę publiczną, zachęcać do edukacji i budować mosty porozumienia między różnymi interesariuszami.

Nie pozostawaj w tyle. Nasza społeczność to miejsce dla tych, którzy wierzą w moc innowacji, wartość dialogu i przede wszystkim w siłę jedności w dążeniu do lepszej przyszłości dla Polski. Razem możemy rozpalić "Płomień nadziei" tak jasno, że będzie on świecić dla kolejnych pokoleń Polaków. Dołącz do nas i wpływaj na przyszłość naszego kraju!

Dołącz

Dlaczego gaz z łupków jest ważny?

Gaz z łupków reprezentuje nie tylko potencjał energetyczny, ale także szansę na geopolityczną i ekonomiczną transformację dla kraju. W obliczu globalnych napięć i zmieniającego się krajobrazu energetycznego, wydobycie gazu niekonwencjonalnego staje się symbolem odrodzenia i dążenia do samowystarczalności. Dla Polski, kraju o bogatej historii i wielu wyzwań związanych z energetyką, gaz z łupków może stać się kluczem do przyszłości opartej na stabilności i niezależności.

Poza oczywistymi korzyściami energetycznymi, gaz z łupków ma potencjał stać się siłą napędową dla innowacji i postępu technologicznego. Współczesne technologie wydobycia stawiają na czele priorytetów bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Dzięki inwestycjom w badania i rozwój, Polska może stać się liderem w dziedzinie gazu niekonwencjonalnego, przyciągając ekspertów, inwestorów i czołowe firmy z całego świata, co przekłada się na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.

Nie możemy także pomijać aspektu ekologicznego. W porównaniu z innymi surowcami kopalnymi, gaz z łupków jest czystszy i bardziej efektywny, co może przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zrównoważony rozwój oraz dążenie do czystszego powietrza i zdrowszego środowiska są nierozerwalnie związane z wykorzystaniem nowych, bardziej ekologicznych źródeł energii, takich jak gaz z łupków.

Czytaj Dalej